<noframes id="0ebmg"><p id="0ebmg"><menu id="0ebmg"></menu></p>

<table id="0ebmg"><table id="0ebmg"></table></table>

<menu id="0ebmg"></menu>

<table id="0ebmg"><p id="0ebmg"><meter id="0ebmg"></meter></p></table>

<noframes id="0ebmg"><meter id="0ebmg"></meter><noframes id="0ebmg">

<table id="0ebmg"><ins id="0ebmg"></ins></table>

<table id="0ebmg"><menu id="0ebmg"></menu></table><meter id="0ebmg"></meter>

<ins id="0ebmg"><p id="0ebmg"></p></ins>

<option id="0ebmg"><option id="0ebmg"></option></option>

<menu id="0ebmg"></menu>

<p id="0ebmg"><table id="0ebmg"><p id="0ebmg"></p></table></p><menu id="0ebmg"></menu>

<noframes id="0ebmg"><table id="0ebmg"></table>

<menu id="0ebmg"></menu>
<option id="0ebmg"></option>

<noframes id="0ebmg"><option id="0ebmg"></option><noframes id="0ebmg">

<noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg">

<table id="0ebmg"><menu id="0ebmg"></menu></table>

<noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg"><meter id="0ebmg"></meter>

2023年8月11日買鴨吉日一覽表 2023年農歷六月廿五買鴨吉日
更新時間:2024-04-22 10:02:54

 從民俗文化的角度來看,選擇買鴨的吉日,除了考慮值神吉兇、吉神兇煞外,還要避免與生肖相沖,這樣就能選擇出買鴨的最佳吉日,下面我們就來了解一下2023年8月11日買鴨吉日一覽表,2023年農歷六月廿五買鴨吉日的詳情內容。

 2023年8月11日是買鴨吉日嗎

 【今日公歷】2023年8月11日,星期五

 【今日農歷】2023年六月廿五

 【今日歲次】癸卯年,庚申月,辛丑日

 【宜】捕捉,結網,入殮,破土,安葬

 【忌】嫁娶,入宅

 【喜神】西南方

 【財神】正東方

 【生肖】屬兔

 【星座】獅子座

 【星宿】婁宿(婁金狗)

 【五行】金箔金,金箔金,壁上土

 【吉神】月恩,煞貢

 【兇煞】月破,大耗,月刑,四忌,九空,朱雀,紅沙,俱將,六不成

 【今日胎神】廚磨廁,房內南

 【十二建星】執日

 【今日沖煞】牛日沖生肖羊(乙未)煞東

 【今日值神】明堂(黃道吉日)

 【彭祖百忌】辛不合醬主人不嘗,丑不冠帶主不還鄉,執可捕捉盜賊難藏

 根據黃歷我們可以知道2023年8月11日不是買鴨的吉日,還可選擇2023年8月2日,2023年8月3日,2023年8月15日,2023年8月18日這四天的買鴨吉日。想了解更多黃歷內容,關注本站,為你推送最佳黃道吉日。

相關推薦
十二星座
熱門工具
黃歷生活
亚洲蜜桃永久无码精品

<noframes id="0ebmg"><p id="0ebmg"><menu id="0ebmg"></menu></p>

<table id="0ebmg"><table id="0ebmg"></table></table>

<menu id="0ebmg"></menu>

<table id="0ebmg"><p id="0ebmg"><meter id="0ebmg"></meter></p></table>

<noframes id="0ebmg"><meter id="0ebmg"></meter><noframes id="0ebmg">

<table id="0ebmg"><ins id="0ebmg"></ins></table>

<table id="0ebmg"><menu id="0ebmg"></menu></table><meter id="0ebmg"></meter>

<ins id="0ebmg"><p id="0ebmg"></p></ins>

<option id="0ebmg"><option id="0ebmg"></option></option>

<menu id="0ebmg"></menu>

<p id="0ebmg"><table id="0ebmg"><p id="0ebmg"></p></table></p><menu id="0ebmg"></menu>

<noframes id="0ebmg"><table id="0ebmg"></table>

<menu id="0ebmg"></menu>
<option id="0ebmg"></option>

<noframes id="0ebmg"><option id="0ebmg"></option><noframes id="0ebmg">

<noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg">

<table id="0ebmg"><menu id="0ebmg"></menu></table>

<noframes id="0ebmg"><noframes id="0ebmg"><meter id="0ebmg"></meter>